Bông lau kinh 45 cm

  • Mô tả

Mô tả

Bông lau kinh 45 cm


Thông số kỹ thuật:

  • Độ dài đầu gạt 45 cm
  • Tay cầm bằng nhựa chắc chắn
  • Gồm 2 phần khung nhựa và bông tách dời

Chức năng: 

  • Sản phẩm giúp làm sách bẩn trước khi tiến hành lau kính. Được sử dụng rộng dãi trong dịch vụ vệ sinh kính.
  • Kết hợp với cây nối dài các kích thước như 2.4 mét, 6 mét, 8 mét, 9 mét để vệ sinh trên cao.